Skip to content

Jaya Aadya Shaktee Ma Song Lyrics –

  Jai Adhyashakti | Ambe Maa Aarti | Ratansinh Vaghela, Damyanti Barot | Gujarati Devotional Songs

  Jaya Aadya Shaktee Ma

  From the movie – Dandiya Songs

  Jaya Aadya Shaktee Ma Song Lyrics in English

  Jaya aadya shaktee, ma jaya aadya shaktee
  Akhand brhamand dipavya, panave pragatya ma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Dwitiya mehsarup shivshaktee janu, ma shivshaktee janu
  Brahma ganaptee gaye -2, hardayee har ma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Trutiya tran sarup tribhuvan ma betha, ma tribhuvan ma betha
  Daya thaki karvelee -2 utarvenima
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Chouthe chatura malaxmee ma
  Sachrachal vyapya, ma sachrachal vyapya
  Char bhuja cho disha -2, pragtya dakshin ma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Panchame panchrushee panchamee gunpadma, ma panchami gunpadma
  Panchtatv tya soshiye -2 panchetatvo ma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Shashthi too narayani mahishasur maryo, ma mahishasur maryo
  Narnaree naa rupe -2, vyapaya saghale ma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Saptami sapt patal sandhya savitree, ma sandhya savitree
  Gau ganga gayatree -2, gauree gita ma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Ashthmee ashtha bhujao ayee ananda, ma ayee ananda
  Sunivar munivar janamya -2 dev daityoma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Navmi navkul nag seve navadurga, ma seve navadurga
  Navratree naa pujan, shivratree naa archan
  Kidha har brahma, om jayo jayo ma jagdambe

  Dashmi dash avtar jay vijyalaxmee, ma jay vijyalaxmee
  Rame ravan marya -2, ravan maryo ma
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Ekadashi agiyar tatyanikama, ma tatyanikama
  Kaldurga kalika -2 shama ne vama
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Barse kala rup bahuchar amba ma, ma bahuchar amba ma
  Asur bhairav souie, kal bhairav soiye
  Tara chhe tuj ma, om jayo jayo ma jagdambe

  Terase tulja rup too tarunimata, ma too tarunimata
  Brahma vishnu sadashiv -2 gun tara gata
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Shivbhakti nee aarati je koyee gaye, ma je koyee gaye
  Bhane shivannad swamee -2 sukh sampati pashe
  Har kaileshe jashe, ma amba dukh harashe
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Jaya Aadya Shaktee Ma Hindi Song Lyrics Translation

  जया आदिया शक्ति, मा जया आधार शक्ति
  अखण्ड ब्रामंद दीपाव्य, पैनेव प्रज्ञा मा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  DWITIYA MEHSARUP SHIVSHAKTEE JANU, MA SHIVSHAKTEE JANU
  ब्रह्मा गणपटे गेई -2, हरदी हर मा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Trutiya Tran Sarup Tribhuvan मा Betha, मा Tribhuvan मा Betha
  दया ठाकरी करवेली -2 उरबेविमा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  चौथे चतुरा मलैक्समी मा
  सच्चरचल व्यापिया, मा सचचल व्यापिया
  चार भुजा चो डिसा -2, प्रजनका दक्षिणी मा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  पंचम पंच्रुशी पंचमी गुनपाद्मा, मा पंचमी गुनपाद्मा
  पंचटैटव त्या सोशिया -2 पंचेततवो मा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  शश्ती भी नारायणी महिषासुर मैरीओ, मा महिषासुर मैरीओ
  नारनारी ना रुपे -2, व्यापाया सागाले मा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  Saptami Sapt पाताल संधिया Savitree, Ma Sandhya Savitree
  गौ गंगा गायत्री -2, गौरी गीता मा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  अश्हत्मी अशथा भुजो आइए आनंद, माई अंडा
  सुनीवर मुनिवर जनम्या -2 देव दायतोमा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  नवमी नवकुल नाग सेव नवदुर्ग, मा सेव नवदुर्ग
  Navratree Naa Pujan, Shivratree Naa Archan
  किहा हर ब्रह्मा, ओम जयो जयो मा जगदाम्बे

  दश्मी डैश अवतार जय विज्यालक्ष्मी, मा जय विज्यालैक्समी
  राम रावन मरिया -2, रावण मैरीओ मा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  एकादशी अगियार तात्यानिकमा, मा तातियानिकमा
  कलदुर्ग कालिका -2 शामा ने वामा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  बार्स कला रुप बहुचर अंबा मा, मा बहुचर अंबा मा
  असुर भैरव सूई, कल भैरव सोया
  तारा ची तुज मा, ओम जयो जयो मा जगदाम्बे

  Terase तुलजा Rup भी Tarunimata, मा बहुत Tarunimata
  ब्रह्मा विष्णु सदाशिव -2 गन तारा गाटा
  Om jayo jayo ma jagdambe

  शिवभक्ति नी आरती जे कोय गे, मा जे कोय गेई
  भाने शिवनाद स्वामी -2 सुख सम्पति पाशे
  हर कैलेश जशे, मा अंबा दुख हरशे
  Om jayo jayo ma jagdambe

  About the movie – Dandiya Songs

  Jaya Aadya Shaktee Ma

  ;

  IMDB: