Taa vi Mardi Lyrics Manjit Sahota (Punjabi Translation)

Taa vi Mardi Lyrics
Manjit Sahota
ਤਾ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਮਨਜੀਤ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਸਿਲਵਰ ਸਿੱਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਚੱਟੀ ਨੇ ਤਾਏ ਮਾਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਤਾਏ ਮਾਰਦੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੀਪ ਬੇਦੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਦੀਪ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤ ਮਹਿਲ ਹਨ।

ਤਾ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਦੇ ਬੋਲ

ਰੁਹ ਮੇਰੀ ਨੂ ਚਿਦਾਦੀ ਕਮਬਨੀ

ਕਿਦਾਨ ਮਿਲਾਨ ਮੁਖ ਆਵਨ

ਇਕ ਖੌਫ ਏ ਮਾਏਪੀਅਨ ਦਾ

ਦੂਜਾ ਤੈਨੁ ਕਿਨਝ ਮਨਵਾਨ॥

ਏਏ ਸੁੰਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਿਆਏ ਧੌਨੇ

ਤੂ ਗੈਲ ਕਹੀਐ ਜੇਹੜੀ

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤਾ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛਲੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤਾਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਦੀ ਸੱਜਣਾ

ਸਬਨੇ ਕਾਠੇ ਰਿਹਂਦੇ

ਪਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਕ ਕਿਸ ਨੁ

ਸੀਨੇ ulੋਲੇ ਜੇਹੇ ਪਾਂਡੇ

ਸਾਂਝੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਦੀ ਸੱਜਣਾ

ਸਬਨੇ ਕਾਠੇ ਰਿਹਂਦੇ

ਪਾਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਕ ਕਿਸ ਨੁ

ਸੀਨੇ ulੋਲੇ ਜੇਹੇ ਪਾਂਡੇ

ਮੁਖ ਤੈਨੁ ਕਿਨਝ ਸਮਜਵਾਨ

ਕੋਇ ਪੇਸ ਨ ਚਲਦੀ ਮੇਰੀ॥

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛਲੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤਾਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਤੇਰੇ ਪਿਚੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ

ਕਿਨੇ ਜੋਖਮ ਹੈਂਡਵਾਨ

ਸਮਾਝ ਮੇਰੀ ਟੌਹਰ ਬਾਹਰੇ ਨੀ ਗਾਲਾਂ

ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਝ ਪਾਵਨ

ਤੇਰੇ ਪਿਚੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੱਜਣਾ

ਕਿਨੇ ਜੋਖਮ ਹੈਂਡਵਾਨ

ਸਮਾਝ ਮੇਰੀ ਟੌਹਰ ਬਾਹਰੇ ਨੀ ਗਾਲਾਂ

ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਾਝ ਪਾਵਨ

ਵੀ ਕਾਹਤੋਂ ਸਮਝੇ ਤੂ

ਸੱਜਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਰੀ

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤਾਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛਲੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਦਲਜੀਤ ਚਿੱਟੀ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੰਡੇ

ਕਿੰਨ ਤੇਰਾ ਕਰੜੀ

ਓਹੀ ਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਸੱਜਣਾ

ਜੇਹਦੀ ਗੈਲਨ ਦਰਦੀ

ਦਲਜੀਤ ਚਿੱਟੀ ਵੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜੰਡੇ

ਕਿੰਨ ਤੇਰਾ ਕਰੜੀ

ਓਹੀ ਗਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾ ਸੱਜਣਾ

ਜੇਹਦੀ ਗੈਲਨ ਦਰਦੀ

ਵੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਾਹੀਓਂ ਜਾਨ

ਹਾਏ ਰੁਲ ਜੁ ਜਿੰਦਾਗੀ ਮੇਰੀ

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛਲੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸਾਜਨਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਵੀ ਤੂ ਤਾ ਕੇਹ ਤਾ ਮਾਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ

ਜਾਣੇ ਐ ਵੀ ਵਿਛੜੇ ਮੇਰੀ

ਵੇ ਸਾਜਨਾ ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ, ਤੈਨ ਵੀ ਮਾਰਦੀ

ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ

ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ:
ਦਲਜੀਤ ਚੱਟੀ

“ਤਾ ਤਾ ਮਾਰਦੀ” ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਾਇਕਮਨਜੀਤ ਸਹੋਤਾ
ਗੀਤਕਾਰਦਲਜੀਤ ਚੱਟੀ
ਸੰਗੀਤਸਿਲਵਰ ਸਿੱਕਾ
ਡਾਇਰੈਕਟਰਸੰਦੀਪ ਬੇਦੀ
ਕਾਸਟਸੰਦੀਪ ਬੇਦੀ, ਨੀਤ ਮਹਿਲ
ਭਾਸ਼ਾਪੰਜਾਬੀ
ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਗੁਰੀ
ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲਸਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ

.