Kaonkeya Wala Lyrics San 47 (Punjabi Translation)

Kaonkeya Wala Lyrics
San 47
ਕੋਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਬੋਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕ ਧੰਮੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ ਨੇ ਕਾਉਂਕੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਬੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਾਉਂਕੇਆ ਵਾਲਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਬੈਕਬੇਨਚੇਰਜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ illionਿਲਅਨ ਅਤੇ ਸਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਕੋਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਬੋਲ

ਹੋ ਮਤਲਾਬ ਕੱਦ ਦਿ ਕੱਦ ਦਿ ਓ

ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚਾਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ

ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈਅਨ

ਜੱਤੀ ਪਿਤਲ ਨਿਕਲ ਗਈ

ਹੋ ਮਸਲਾ ਕੋਇ ਖਾਸ ਨਹੀ ਸੀ

ਇਸ਼ਕ ਓਸੁ ਨ ਰਸ ਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਓ ਖੰਦੀ ਸੀ ਦਿਲ ਨੂਛ ਕੇ

ਮੈਨੂ ਖੂਨ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ

ਕੇਡੇ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਨਈ ਆਈਆ ਕਹੂੰ ਕਮਜਟਾ ਨੂ॥

ਓ ਕਾਓਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਓ ਕਾਓਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਜਡ ਕਲੇ ਬਾਲਣ ਵਿਛ ਸਫੇ ਕਯੂਨ ਲਾਗੁ॥

ਜਾਦੋਂ ਪੱਟਗੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਓਹ ਲਗੂ

ਹੋਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪੇ ਕਾਹੂ ਹਲਤਾਨੁ

ਓ ਕੋਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਓ ਕੋਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਓਹਨੂੰ ਸਟਾਕ ਹੋਮ ਡੀ ਬਟਲ ਸੁਕ ਲਗੇਨਜ

Velalak ni dihnu phool bhi fikke laggange

ਜਾਦੋਂ ਅਦਖਦ ਉਮਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚਦੂ ਬਰਸਤਾਨ ਨੂ

ਓ ਕਾਓਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਓ ਕਾਓਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਜੱਦ ਅਦਾਖਦ ਉਮਰੇ ਇਸ਼ਕ ਚਦੂ ਬਰਸਤਾਨ ਨੂ

ਓ ਕੋਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਓ ਕੋਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਜਾਦੋਂ ਗੀਤ ਤਾਰ ਦ ਦਰਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੋਚੁਗੀ

ਹੋਟਲ ਰੈਡ ਸੂਰਜ ਡੀ ਨੰਗੇ ਚਿੱਕੜ ਸੋਚੁਗੀ

ਏਕ ਨਲ ਵੇਤ ਦੇ ਯਾਦ ਕਰੁ ਮੂਲਕਤੰ ਨੁ॥

ਓ ਕਾਓਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਓ ਕੋਂਕਿਆ ਵਾਲਾ ਡਿਸਸਦਾ ਕਹੁਗੀ ਰਤਨ ਨ

ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ:
ਵੀਤ ਬਲਜੀਤ

“ਕਾਉਂਕੇਆ ਵਾਲਾ” ਗਾਣੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਗਾਇਕਵੀਤ ਬਲਜੀਤ
ਐਲਬਮਸਾਨ 47
ਗੀਤਕਾਰਵੀਤ ਬਲਜੀਤ
ਸੰਗੀਤਨਿਕ ਧਾਮੁ
ਡਾਇਰੈਕਟਰਬੈਕਬੇਨੇਰਜ
ਕਾਸਟਜਸਪ੍ਰੀਤ illionਿਲਵਾਂ, ਸੇਵੀ ਸਿੰਘ
ਭਾਸ਼ਾਪੰਜਾਬੀ
ਸੰਗੀਤ ਲੇਬਲਸਟੇਟ ਸਟੂਡੀਓ

.